Приложение

Проектът за опазване на водите е важна част от икономиката и инфраструктурата, която играе незаменима роля за безопасността при контрол на наводненията, използването на водните ресурси, пречистването и пречистването на отпадъчни води.Безопасността на обработката на водоснабдяването е жизненоважна за съвременната водна индустрия.

Електрическа централа (ядрена електроцентрала, вятърна електроцентрала, слънчева електроцентрала и т.н.), която преобразува суровата енергия (напр. хидроенергия, пара, дизелово гориво, газ) в електричество за използване във фиксирани съоръжения или транспорт.

Петролът и газът са основната енергия за различни индустрии.Извличането, обработката и разпространението изискват сложен протокол и процедури.Такива операции и процедури имат такъв опасен потенциал, следователно ще изискват много строги разпоредби и стандарти за оборудването.

Тъй като националната политика показва, че корабостроителната индустрия трябва да пести енергия и да намали емисиите и да намали замърсяването на околната среда.Голямо количество автоматизирани клапани са инсталирани на големи и средни кораби, което намалява интензивността на работа на екипажа и персонала.Други приложими кораби са пътнически/товарен кораб, кораб за генерални товари, контейнеровоз, RO-RO товарна баржа, кораб за насипни товари, петрол и течен газ.

В общата промишленост HVAC, химическата фармацевтика, производството на кораби и подводници, стоманата, хартията и други области могат да бъдат персонализирани според нуждите на оптималните решения и услуги.