Електрически задвижващ механизъм с пружинно връщане